Elke behandeling begint met een voorgesprek waarin wij bespreken wat je verwachtingen, klachten en spanningen zijn zodat wij gezamenlijk hierop de massage kunnen afstemmen.

  • Het Tarief is € 65,- per behandeling. De gehele behandeling duurt ongeveer 75 minuten.  Het intakegesprek is gratis.

Massagetherapie behandelingen worden door een aantal ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig

Je ontvangt van mij per consult een factuur. Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Ik ben aangesloten bij de FAGT, de Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten en RBCZ, Register van  Beroepsoefenaren Complementaire Zorg. Deze beroepsvereniging staat borg voor een goede kwaliteit van de bij haar aangesloten leden. De FAGT eist van haar therapeuten handhaving van kwaliteit onder ander door bijscholing verplicht te stellen.

Voor de bescherming van de consument kan de cliënt gebruik maken van een klachtenfunctionaris van Quasir, conform de wet WKKGZ. De websites en links van de geschillencommissie ( stichting zorggeschil) en de klacht- en tuchtrecht (Quasir) vindt u hieronder.

Doordat ik ben aangesloten bij deze beroepsvereniging komen behandelingen die door mij gegeven worden geheel of gedeeltelijk voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft en of u aanvullend verzekerd bent. Doordat complementaire zorg valt onder de aanvullende verzekeringen, gaat dit niet ten koste van uw eigen bijdrage. Via de site van de FAGT, kunt u onder de knop ‘bezoekers/vergoedingsopties’ een lijst inzien of downloaden waar alle zorgverzekeraars die mijn behandelingen vergoeden op vermeld staan.

www.fagt.org       www.rbcz.nu

logo-fagt_zw_

RBCZ_2014

logo Quasir voor op websiteZorggeschil-Logo-1000x288

www.quasir.nl                                  www.zorggeschil.nl            

  • FAGT 
  • RBCZ 
  • AGB 
  • KVK 65014553
  • BTW -identificatienummer NL002172959B97